Skład powietrza wydychanego

Skład wydychanego powietrza może się różnić w zależności od stanu zdrowia, stylu życia i czynników środowiskowych.

Kiedy dana osoba jest chora lub przeciwnie — ćwiczy przez długi czas, ilość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu wzrasta. Kiedy ktoś oddycha w spoczynku lub właśnie zakończył ćwiczenie, ilość tlenu w wydychanym powietrzu wzrasta. Skład powietrza wydychanego może dać wgląd w to, jakie czynności dana osoba wykonywała w ostatnim czasie. To złożona mieszanina gazów, na którą wpływa stan fizjologiczny i zachowanie człowieka. Można wykorzystać tę wiedzę, do określenia, jak dobrze ktoś radzi sobie w pracy lub w innych czynnościach, a także do wskaźników zdrowia, takich jak choroby

Skład powietrza wydychanego — od czego zależy? 

Skład wydychanego powietrza w dużym stopniu zależy od osoby. Stwierdzono, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na skład oddechu, w tym wiek, stan zdrowia i poziom aktywności. Czynniki te mogą być związane zarówno z fizjologicznymi, jak i psychologicznymi aspektami zdrowotnymi.

Oprócz tego, na skład wydychanego powietrza duży wpływ mają reakcje chemiczne zachodzące w organizmie. Najważniejszymi chemikaliami są dwutlenek węgla, tlen i azot. Skład wydychanego powietrza można wykorzystać do określenia stanu zdrowia osoby. Na przykład, jeśli wydychane powietrze zawiera wysoki poziom dwutlenku węgla lub niski poziom tlenu, może to wskazywać na atak serca lub atak astmy. Tak naprawdę, w każdej sytuacji skład wydychanego powietrza jest inny. Na przykład skład wydychanego powietrza jest inny, gdy osoba śpi, ćwiczy lub je.

Skład powietrza wydychanego — podsumowanie

Wydychane powietrze zawiera parę wodną, dwutlenek węgla, tlenek azotu, tlen oraz niewielkie ilości innych gazów, takich jak argon i hel. Na jego skład składa się wiele czynników, w tym temperatura i wilgotność w otaczającym środowisku. Zawiera również zanieczyszczenia, takie jak dym tytoniowy lub spaliny samochodowe, które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

(0)